ERP

 

BIT Explorer - un sistem ERP

 

Un sistem de tip ERP este o soluţie software complexă, ce integrează procesele economice ale unei organizaţii într-o platformă comună, multi-modulară, pentru gestionarea resurselor companiei. Aplicaţiile ERP sunt destinate proceselor de business. Un sistem ERP permite factorilor de decizie realizarea unor analize complexe şi complete asupra activităţii firmei.

 

BIT Explorer este o platformă de business care integrează o multitudine de componente necesare desfaşurării activităţii şi managementului companiilor mici şi mijlocii. Este soluţia ce permite administrarea eficientă şidezvoltarea proceselor de business, creşterea calităţii şi vitezei procesului decizional şi o eficientizare a companiei dumneavoastră. Deoarece beneficiază de o interfaţă grafică prietenoasă, permite învaţarea rapidă şi uşoară , cu un cost redus de timp.

 

Creşterea competitivităţii pe piaţă

 

Strategia de creştere a competitivităţii oricarei firme se bazează pe informaţiile cu privire la mediul de afaceri. BIT Explorer ofera o imagine corectă, completă şi în timp real a propriei firme, ca şi parte componentă a mediului de afaceri. Informaţia este un element catalizator al competitivităţii companiei care nu poate fi obţinută decât prin utilizarea unor instrumente de business puternice, cum este platforma BIT Explorer.

 

Dezvoltarea afacerilor

 

BIT Explorer permite într-o manieră rapidă şi flexibilă extinderea atât prin crearea de noi firme sau creşterea numarului de filiale a firmelor existente cât şi prin adăugarea de noi direcţii de business în cadrul firmelor sau creşterea numărului de angajaţi prin folosirea sistemului SFA (Sales Force Automation). Folosirea sistemului SFA permite o înbunătăţire a gradului de satisfacţie a clienţilor, printr-o livrare mai rapidă a produselor, dar şi o mai bună acoperire la nivel teritorial, fiind o variantă pentru zonele în care deschiderea unui nou punct de lucru nu este rentabilă.

 

BIT Explorer cuprinde următoarele module :

 

Gestiune marfă

 

-Documente de intrare marfă de la furnizori interni şi furnizori externi

-Declaraţii vamale de import

-Avize de intrare de la punctele de lucru

-Procese verbale de intrare

-Documente de ieşire marfă către clienţi

-Avize de ieşire către punctele de lucru

-Procese verbale de ieşire

-Bonuri de consum

-Stocuri

-Categorii de gestiuni (marfă; piese de schimb; consumabile)

-Transfer de marfa intern între sub-gestiuni

-Politici de gestionare preţuri (oferte speciale; campanii de promovare)

-Cataloage de preţuri

-Informaţii rapide – stocuri şi preturi

-Inventare

-Căutare rapidă – documente

-Gestionarea plajelor de numere alocate documentelor

-Evidenţierea documentelor / rapoartelor la nivel de agent

-Evidenţierea costurilor transport / ambalaje în pretul de achiziţie al produsului

-Set complet de rapoarte (Balantă marfă, fişa de magazie, stoc la data, Rulaje Produse, Centralizatoare documente, etc.)

 

Gestiune servicii

 

-Documente de intrare servicii de la furnizori interni şi furnizori externi

-Documente de ieşire servicii către clienţi

-Gestionarea tipurilor de servicii pe categorii

-Gestionarea – plajelor de numere alocate documentelor

-Evidenţierea documentelor / rapoartelor la nivel de agent

-Set complet de rapoarte (Centralizatoare documente, etc.)

 

SFA – sales force automatization

 

-Preluare comenzi de la clienţi

-Preluare comenzi de la punctele de lucru

-Prelucrare comenzi recepţionate

-Trimitere in depozit

-Notă de culegere

-Generare automată facturi sau avize din comenzi

 

Stocuri externe

 

-Comenzi de la clienţi in regim de consignaţie / custodie

-Avize de marfă în regim de consignaţie / custodie

-Evidenţa stocurilor în consignaţie / custodie

-Generare facturi din stocurile externe

-Set complet de rapoarte (Balantă marfă, fişa de magazie, stoc la data, Rulaje Produse, Centralizatoare documente, etc.)

 

Logistică

 

-Management parteneri şi contacte

-Agenţi livrare

-Agenţi de teren

-Evidenţa parcului auto

-Portofolii de clienţi

-Trasee clienţi

 

Financiar

 

-Documente de plată interne si externe (RON,valută)

-Documente de încasare

-Documente de compensare – furnizor / client

-Încasări/Plăţi în avans / sume necuvenite – furnizor / client

-Gestionare conturilor bancare ale societăţii

-Calendar de plăţi furnizori / programări

-Reevaluare solduri - documente în valută la sfârşit de an

-Sectiune de preluare solduri iniţiale (furnizori / clienţi)

-Curs BNR importat în aplicaţie

-Set complet de rapoarte (Balanţă client/furnizor, sold la data; sold pe intervale; încasări /bancă/client/tip, etc.)

 

Patrimoniu

 

-Obiecte de patrimoniu iniţiale

-Evidenţa obiectelor de patrimoniu prin documente de intrare

-Amortizări automate

-Lista de încadrări mijloace fixe

-Reevaluari obiecte de patrimoniu

-Modul pentru vanzare obiectelor de patrimoniu

-Modul pentru casarea obiectelor de patrimoniu

-Set complet de rapoarte (Fisa Mijloacelor Fixe, Lista de Inventar, etc.)

 

Contabilitate

 

-Transformarea automată a documentelor din alte module în note contabile

-Gestionarea documentelor contabile pe tip/registre contabile

-Structură arborescentă în planul de conturi

-Centre de cost

-Închideri automate de venituri şi cheltuieli

-Închideri automate de tva

-Solduri iniţiale

-Jurnale de cumpărări / vanzări

-Set complet de rapoarte (Balanţă analitica/sintetică; Fisă cont; registru casă/bancă; Carte mare, Registru Jurnal)

-Generarea declaraţiilor pentru ministerul de finanţe (390,394,etc.)


 

BIT Explorer :